Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

  • 3 września 2023 r.

    W Choczu odbył się V BIEG KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO w ramach Biegowego Grand Prix Ziemi Pleszewskiej 2023 „Kareta Królewska”. Gościem zawodów był...

    Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny
Edukacja dla Biznesu w powiecie pleszewskim

Ostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu w Pleszewie

sesaj 30xii22

***

XXXIV sesja
Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji

30 grudnia 2022 r., godz. 12:00

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu w Pleszewie VI kadencji, w dniu 9 grudnia 2022 roku.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji.

5. Informacja nt. drogownictwa oraz zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych.

6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Pleszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego.

7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Pleszewie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2022 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych oraz opłat dodatkowych za usługi w publicznym transporcie zbiorowym na liniach użyteczności publicznej organizowanych przez Powiat Pleszewski.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu w Pleszewie na 2023 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Pleszewie na 2023 rok.

13. Przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego: przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego, przedstawienie autopoprawki Zarządu Powiatu w Pleszewie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego i jej głosowanie, dyskusja nad projektem uchwały uwzględniającym autopoprawkę Zarządu Powiatu, głosowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pleszewskiego.

14. Uchwalenie budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok: przedstawienie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem, odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok, przedstawienie autopoprawki Zarządu Powiatu w Pleszewie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok i jej głosowanie, odczytanie opinii Komisji Rady Powiatu w Pleszewie o projekcie budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok, dyskusja nad projektem uchwały uwzględniającym autopoprawkę Zarządu Powiatu, głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Pleszewskiego na 2023 rok.

15. Wnioski i oświadczenia Radnych.

16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Pleszewie
/ - /
Marian Adamek 

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem